Hakkımızda

İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında 1 Mart 2021 Tarih ve 31410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış yönetmelik ile kurulmuştur. Merkez bünyesinde 1 profesör, 1 doçent, 3 doktora öğretim üyesinden oluşmaktadır.

            Tek bir birimle değil disiplinler arası çalışmalar yaparak çalışmalarına devam edecek olan merkezimizde zihin yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, üstün yeteneklilerin eğitimi, işitme yetersizliği, öğrenme güçlüğü, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği ve çoklu yetersizlik alanlarına ilişkin örnek uygulamalar ve araştırma çalışmaları gerçekleştirilerektir.

            Merkezin önemli amaçlarından birisi özel eğitim alanına ilişkin en güncel çalışma ve uygulamaların takip edilerek bunların paydaşlara ulaştırılmasıdır.

Misyon: Özel gereksinimli bireylere, ailelerine ve bulunduğu şehre disiplinler arası çalışmalarla uygulama, araştırma ve projeler yapmak.

Vizyon: İzmir, hem Türkiye’deki birçok bölgeden hem de yurt dışından hızla göç alan ve dolayısıyla farklı kültür yapılarını içeren bireylerin yaşadığı bir ildir. Açılması hedeflenen Özel Eğitim merkezinde sunulacak proje, çalıştay, seminer, kurs gibi faaliyetler ve pilot çalışmalar ile İzmir ve çevre illere hizmet verilecek, farklı yetersizliği olan özel gereksinimli bireylere ilişkin özgün çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

Merkezimizin en büyük vizyonu ise ulusal ve uluslararası seviyede en önemli merkezler arasında olmasıdır.